BMW Car Club Norway Trøndelag, inviterer til banetreff på Lånke søndag 26. August.
Treffet starter kl. 11.00 og varer frem til kl. 17.00
 
Det vil bli servering fra kafeteriaen, og masse god kjøring på banen. Men fremst av alt er dette et sosialt treff hvor vi møter likesinnede.
 
 
Se til at bilen er teknisk forsvarlig. Se for øvrig klubbens regler under.

BMW CCNs regler for frikjøring:
 
1. Gyldig førerkort skal fremvises
2. Ingen løse deler inne i bilen eller i bagasjerommet
3. Kjør alltid med nærlyset tent
4. Dørene skal være ulåst
5. Vinduer og evt. soltak skal være helt lukket
6. Sikkerhetsbeltet skal være meget godt tilstrammet
7. Hjelm av godkjent type, skal være fastspent
8. Slipp frem de som vil forbi
9. Når du vil gi signal til andre – bruk lyssignal
10. Å snu eller rygge på banen er selvsagt strengt forbudt
11. Får du tekniske problemer under kjøringen, kjør så langt ut på kanten av banen som mulig før bilen stanses. Er bilen fortsatt kjørbar, bruk 4- veisblinker for å indikere at du har problem.
12. Slicks dekk er forbudt
13. Bilen skal være gateregistrert.
14. Det er tillatt med en passasjer i passasjersete foran.
15. Cabrioleter må ha veltebøyler samt lukket kalesje
16. Banekomiteen er suveren ved avgjørelser i banerelaterte saker
17. Ved brudd på reglene og/eller klubbens vedtekter kan deltaker bortvises
 
NB!
Bremsevæske blir kontrollert på teknisk kontroll. Lavt kokepunkt = ingen frikjøring.
Vi anbefaler å øke lufttrykket i dekkene og sjekke oljenivået.
 
Vell møtt!