Årsmøte for 2014 ble avholdt på Clarion Hotel og Congress Trondheim Lørdag 1. Februar

1. Åpning
– Årsmøtet, Innkalling og saksliste godkjent.
11 medlemmer til stede inklusive 3 fra det sittende styret.
Arnstein Holmli ble valgt til dirigent og Lena Andresen ble referent.
Bjørn E.Winter og Jan Ødegård skrev under protokollen.

2. Styrets årsberetning for 2013

3.Regnskap og budsjett 2014
– budsjett ok
Mindre treffutgifter i 2014 pga ingen treff på Frøya.

4. Terminliste 2014
– Treffet hos GS Bildeler blir utsatt. Blir kanskje treff i midten/slutten av August. Mer info kommer når GS har bestemt dag.
-Banetreff på Lånke er ønskelig fra alle parter og styret jobber med saken.
-Etter Frøya treffet i fjor var det ønskelig å gjenta det i år, men føreløpig er det utsatt til 2015.
-Det var også ønske fra de fremmøtte om treff på Sulland Auto, evt invitasjon til lansering av nye BMWer. Styret ønsker også det og kommer til å jobbe for ett samarbeid.

4 Mai. Pussetreff utenfor klubblokalet til BMW CCN i Trondheim
25 Mai. Vårtur til Nordenget Gårdsmuseum
August. Treff hos GS Bildeler
August. Lånketreff
September. Sosialt treff/klubbkveld

Styret kommer med mer info på mail, www.bmwccn.no og på facebook siden til trøndelag

5. Diverse opplysninger
– Lokalet til hovedklubben er flyttet til Sorgenfriveien 11 i Trondheim. Etterhvert håper vi i Trøndelagstyret å kunne invitere til dekksparking og kaffe utenfor lokalet så ofte som mulig.

6. Valg.
-det nye styret:

Formann: Julian Svarliaunet (gjenvalgt 2år)
Nestformann/Sekretær: Lena Andresen (på valg neste år)
Kasserer: Arnstein Holmli (på valg neste år)
Styremedlem: Erlend Kjeldstad (gjenvalgt 1år)
Styremedlem: Morten Smistad (gjennvalg 2år)
Varamedlem: Morten Kvalvær (valgt for 1år)

Nytt medlem i styret: Morten Kvalvær.
Morten Smistad gikk fra Varamedlem til Styremedlem.
Nestformann legges til Sekretærvervet og Varamedlem 2 faller bort, – ingen som meldte seg til vervene

7. Eventuelt
– Diskusjon om isbanekjøring i Trøndelag. Styret prøver og har veldig lyst til å arrangere isbanetreff. Men vi har ingen erfaring fra det området. Vi vet det arrangeres i Leksvika hvert år og skal undersøke mer rundt det.
I skrivende stund kom det info om ny isbane på Røros. Styret skal undersøke saken.

-Nytt styremedlem presenterte seg.
-Bilder fra tidligere treff ble vist på storskjerm.

Møtet avsluttet

Med vennlig hilsen
Styret
BMW Car Club Norway Trøndelag